Vargen

1-3 år

Vargen är en avdelning för de yngre barnen, 1-3 år. På avdelningen sätter vi grunden för ett tryggt lärande. Vi leker och lär tillsammans i ett lustfyllt sammanhang där barnens intressen är i fokus. Vi upptäcker, utforskar och undersöker vår närmiljö varje vecka och dagligen spenderas mycket tid utomhus.

Vi arbetar kontinuerligt i mindre grupper för att skapa trygga relationer och att synliggöra det enskilda barnets lärande. Pedagogerna använder sig av TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) samt bildstöd för att tydliggöra språket.

De barn som har behov av att sova gör det mysigt nerbäddade i sina vagnar utomhus där det alltid finns en pedagog närvarande.