Om oss

Trollstigens Förskolor AB finns i Salems kommun och bedrivs i privat regi sedan 1995.

Trollstigen består av totalt fem avdelningar som är uppdelade i tre enheter på olika platser i kommunen. En enhet ligger på Mosshagestigen 213 med två avdelningar – Älgen 1–3 år och Björnen 3–6 år. En enhet finns på Timmermansstigen 102 med två avdelningar, Vargen  1–3 år och Lokatten 3–6 år och en enhet ligger på Tjäderstigen 4, Järven som består av en avdelning 1–6 år.

Vi har en egen kokerska som tillagar den mesta maten från grunden, som sedan körs ut till alla avdelningar.

Vår verksamhet är utformad i enlighet med Skollag och Läroplan – Lpfö 18. Vi följer Salems kommuns regelverk kring intagning och vistelsetider.