Lokatten

3-6 år

Lokatten är en avdelning för de äldre barnen, 3-6 år, där större delen av verksamheten bedrivs i utemiljön. Även lunch och mellanmål äts om möjligt utomhus. Det finns många olika lekmiljöer på gården och varje morgon dukar vi fram lekmaterial till dessa miljöer för att bjuda in till rollek och fantasi.

Vi utforskar kontinuerligt vår fantastiska närmiljö genom att gå på våra ävenflykter, det vill säga äventyr och utflykt på samma gång. Vi besöker skogen minst en gång per vecka och då är pedagogernas ryggsäckar packade med kikare, luppar, täljare och mycket annat som kan stödja barnet i sitt utforskande av naturen.

Vi vill att barnets vistelse på Lokatten ska vara lustfylld och lärorik. Tillsammans genom leken utforskar vi det som finns framför oss här och nu oavsett vilket ämne det handlar om. Vår filosofi är att besvara varje liten fråga och har vi inget svar, så tar vi reda på det tillsammans.