Järven

1-6 år

Järven är en avdelning för barn i åldrarna 1-6 år. På avdelningen vistas alla åldrar tillsammans vilket skapar möjlighet till ett interaktivt lärande. Under dagarna är barnen indelade i mindre grupper, utifrån intressen eller utvecklingsnivåer. De yngsta barnen sover ute i sina egna medhavda vagnar under vilan.

Avdelningen har en fantastisk gård med ett stort skogsparti som utmanar barnen till utforskande, motorisk färdighet och lek. Gårdens andra ytor bjuder in till rollek, skapande och kreativitet.

Inomhus erbjuds pedagogiska lärmiljöer som möjliggör för lek, språk, fantasi, lärande och kreativitet. Med närhet till bland annat skog, bibliotek och återvinning finns stora möjligheter till utveckling, lärande och utforskande i närmiljön.