Björnen

3-6 år

Björnen är en avdelning för de äldre barnen, 3-6 år. På Björnen delas barnen dagligen in i mindre grupper för att utmanas i ett lärande där deras intressen kan tillgodoses. Vi använder oss av miljön både inne och ute i utförandet av den pedagogiska verksamheten.

Vi satsar på ett arbetssätt där olika projekt styr. Ett av våra fokus är ett hållbart utvecklingsarbete där återvinning och återbruk är i fokus. Varje vecka så utforskar vi vår närmiljö där bland annat återvinningsstationer, bibliotek och skog finns som en viktig del i våra projekt.

Innemiljön på Björnen inspirerar barnen till olika rollekar och samspel där de själva väljer vad de vill göra utifrån vad de intresserar sig för just då. Miljön ute på gården erbjuder möjlighet till rörelse, fantasi, kreativitet och lek där pedagogerna finns nära barnen för att kunna följa och stödja deras utveckling.