Älgen

1-3 år

Älgen är en avdelning för de yngre barnen, 1-3 år. På avdelningen lägger vi stor vikt på lekfullt lärande, jag kan”, samspel och språk. Vi har en flexibel lärmiljö där vi anpassar lokaler, material och gården efter barnens intressen och behov. De barn som är behov av vila sover nerbäddade ute på altanen i egna medtagna vagnar.

Miljön ska bjuda in till fantasi, lust och nyfikenhet. Vårt material inne på avdelningen finns tillgängligt för att barnen själva ska kunna välja vad de vill använda för att leka eller skapa. Barnen vistas utomhus så mycket som möjligt, både på förmiddagen och eftermiddagen i olika väderlekar. Vi har även tillgång till en härlig gård som erbjuder möjlighet till rörelse, fantasi, kreativitet, lek och intresseväckande upplevelser, tillsammans med andra barn och förskolans pedagoger.

Vi ser naturen som en stor tillgång till lek, lärande, äventyr och nya upptäckter. Inom gångavstånd finns fina grönområden så som skog, äng och lekparker som vi gärna besöker. Inom dessa områden får barnen möjlighet att öka sin vetskap om närmiljön, öka tilliten till sig själv, känna gemenskap samt träna sin motoriska förmåga.